LÄÄKEHOIDON TARKISTUS

Lääkehoidon tarkistus on asiantuntijapalvelu, jossa keskitytään lääkehoidon ongelmakohtiin ja neuvotaan asiakasta käyttämään lääkkeitä tarkoituksenmukaisesti. Lääkehoidon tarkistuksen avulla pyritään vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Sopivatko asiakkaan käytössä olevat lääkkeet yhteen? Mietityttävätkö haittavaikutukset? Onko lääkkeiden annostelu kohdallaan?

Lääkehoidon tarkistuksessa käydään läpi asiakkaan resepti- ja itsehoitolääkkeiden käyttö. Tarkoituksena on auttaa asiakasta lääkkeenoton tarkoituksenmukaisessa toteutuksessa (lääkkeiden annostelu ja ottoajankohdat). Samalla varmistetaan lääkehoidon turvallisuus yhteisvaikutusten, päällekkäislääkityksen ja iäkkäille mahdollisesti haitallisten lääkkeiden osalta.

Lääkehoidon tarkistukseen kuuluu noin puolen tunnin keskustelu, jossa käydään läpi lääkityksen ongelmakohtia asiakkaan tarpeiden ja farmaseutin tarkistuksessa tekemien havaintojen pohjalta (esim. lääkkeenoton oikea toteutus ja mahdolliset lääkehaitat).  Lääkehoidon tarkistuksesta laaditaan raportti, jonka asiakas voi halutessaan toimittaa lääkärille. Vakavista huomioista otetaan lääkäriin yhteys apteekista.

Lääkehoidon tarkistus on maksullinen palvelu, hinta 50 €.