MUUT PALVELUT

LAIVA-APTEEKKITARKASTUKSET

Tarkastamme laiva-apteekkien varustuksen Merenkulkuhallituksen määräysten mukaisesti. Ota yhteys proviisoreihimme puh. 015 4760393

SCHENGEN TODISTUS

Schengen-sopimuksessa säädetään todistuksesta, jolla yksityishenkilön tulee osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus matkustaessaan Schengen-alueella. Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta ja Sveitsi. Todistus voidaan antaa Suomessa myyntiluvan saaneista lääkkeistä Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle.

Apteekki tai sivuapteekki täyttää todistuksen ja allekirjoittaa sen. Todistusta hakiessaan henkilöllä on oltava mukanaan lääkepakkaus, lääkettä koskeva lääkemääräys ja matkustusasiakirja (esimerkiksi passi tai henkilökortti). Todistus voidaan antaa lääkettä toimitettaessa tai jälkikäteen siitä apteekista, mistä lääke on toimitettu. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Schengen todistuksen laatiminen on maksullinen palvelu, jonka hinta on 7€ ensimmäiseltä reseptiltä ja seuraavat resepti 2€ / kpl.
 
TYÖPAIKKAKASSAT

Olemme sopineet suorakorvauskäytännöistä seuraavien työpaikkakassojen kanssa:

• Lypsyniemen sairauskassa

• Sairauskassa Simpele

• Sairauskassa Wisa

• Tradekan sairauskassa

• Keskon sairauskassa

• Metalsin sairauskassa

• Koneen toimihenkilöiden ja työntekijöiden vakuutuskassa

• Repolan toimihenkilöiden sairauskassa

Jos kuulut johonkin edellä mainituista työpaikkakassoista, saat kelakortin esittämällä reseptilääkkeesi meiltä veloituksetta tai maksamalla kassan mukaisen omavastuuosuuden. Tietoa oman työpaikkakassasi korvausperusteista saat omasta kassastasi.

LÄÄKEJÄTTEET

Apteekki ottaa vastaa maksutta kotitalouksilta vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Apteekki ottaa vastaan vain lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.) Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Palauta lääkejäte näin: 

• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).

• Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä tiiviissä muovipussissa. Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja tai kapseleita ei kuitenkaan tarvitse purkaa. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan. Palauta nestemäiset valmisteet alkuperäispakkauksissa.

• Palauta jodipitoiset lääkkeet (esimerkiksi Betadinet, Jodix, Idosorb) omissa pakkauksissaan ja erillään muista lääkejätteistä.

• Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään muista lääkejätteistä (mahdolliset särkyneet mittarit tulee lisäksi pakata esimerkiksi lasipurkkiin).

• Palauta ruiskut ja neulat erikseen muista lääkejätteistä. Pakkaa ne  läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.